Samurdhi Officers  –Yatalamatta

Samurdhi Officers’ Details

 Yatalamatta Samurdhi Bank

 

 

No

Name

Photo

Division

Contact No

1

K.K.A. Pemathilaka

 

Manager

0913919690

2

A.W. Jayawickrama

 A.W. Jayawickrama

Assistant Manager

0710478580

3

U.G.S. Mangalika

 U.G.S. Mangalika

209 - yatalamatta

0779877490

4

A.P. Wanigasekara

 A.P. Wanigasekara 1

209A - Yatalamatta East

0774277675

5

S.W. Vithana

 S.W. Vithana

209B – Yatalamatta West

0773969033

6

N.B. Athukorala

 N.B. Athukorala

222 – Urala North

0788615089

7

B. Vithanachchi

 

222A – Urala South

0779096174

8

P. Senadheera

 p. senadheera

222B – Urala Central

0772327560

9

A.K.P.S. Dasanayaka

 A.K.P.S. Dasanayaka

222C – Urala Pahala

0779230299

10

W.G. Kumararathna

 W.G. Kumararathna

222D – Urala East

0774522704

11

A.P. Weragoda

 A.P. Weragoda

211 - Unanvitiya

0718563779

12

B.K. Nayanakanthi

 B.K. Nayanakanthi

211A - Budapanagama

0766457708

13

R.N. Shriyani

 

211B – Unanvitiya East

0775165174

14

W.R. Mallika

 W.R. Malika

Assistant Manager

0775540656

15

G.P.N. Renuka

 G.P.N. Renuka

Shroff

0774011136

16

K.A. Deepani

 K.A. Deepani

Book Keeper

0712452705

17

N.D. Dammika Shriyani

 

Accountant Clerk

0766542928

18

W.G.D. Samanthika

 W.G.D. Samanthika

Accountant Clerk

-

 

 

Samurdhi Officer  –Mapalagama

 Samurdhi Officers’ Details

Mapalagama  Samurdhi Bank

 

 

 

No

Name

Photo

Division

Contact No

1

Jayanthi Jayasinghe

 

Manager

0913900653

2

Upula Wijewardana

 

Assistant Manager

0718614155

3

Upul Abesundara

 

213 Paranathanayamgoda

0726344140

4

M.M. Ramyalatha

 

213 A Paranathanayamgoda Pahala

0728131460

5

P.L. Tekla Jayamali

 

213 B Paranathanayamgoda Central

0772095540

6

Jayathissa Abeysundara

 

214  Aluth Ihala

0726504928

7

Mahinda Liyanage

 

214 A Malamura

0771199169

8

Ruwan Lokunarangoda

 

214 B Ketagoda South

0773851457

9

D.P. Jayawardana

 

214 C Aluth Ihala South

0779566741

10

M.K. Piyaseeli

 

214 D Marakanda

0772763361

11

Ruwan Lokunarangoda

 

214 E Ketagoda North

0773851457

12

K.G. Shanthilatha

 

215 Aluth Pahala

0766985536

13

K.A. Janaki Nilanthi

 K.A. Janaki Nilanthi

215 A Mapalagama

0725991725

14

P.V. Gamini

 

215 B Aluth Pahala West

0725705260

15

Y.G.W. Wickramasinghe

 

215 C Thalgaswala

0729893051

16

P.B.K. Chandralatha

 

Management Assistant (Bank)

0721273125

17

H.V. Padma

 

Book Keeper

0728978184

18

K.K. Epa

 

Accountant Clerk

0723782834

19

G.P. Wijesinghe

 

Accountant Clerk

0770433875

20

G.P. Anil jayalath

 

Shroff

0724123313

Samurdhi Officer  –Udugama

 

Samurdhi Officers’ Details

Udugama  Samurdhi Bank

 

 

No

Name

Photo

Division

Contact No

1

P.W.R.K. Priyadarshani

 

Manager

0912285670

2

U.V. Ranjith Lal

 

Assistant Manager

0779139997

3

U.G. Swarna Padmini

 

210 Udalamatta North

0777892469

4

H.L. Indrini Malkanthi

 

210 A Gonadeniya

0718241638

5

K.K.M.J. Samaraweera

 

210 B Udalamatta South

0718213908

6

H.L. Indrini Malkanthi

 

210 C Udalamatta East

0718241638

7

J.C. Thalgasduwa

 

210 D Hangaranwala

0717576226

8

M.Y. Neela Wasanthi

 

210 E Gonadeniya

0775409562

9

N.T. Renuka Damayanthi

 

218 Udugama West

0774893268

10

K.K.K. Siriyalatha

 

218 Udugama South

0774546636

11

G.V.S. Priyadarshani

 

218 B Udugama

0785697155

12

M.V. Sujeewa Tharangani

 

218 C Ukovita North

0783918080

13

H.A. Shriyani

 

218 D Ukovita

0775031918

14

K.K.M.J. Samaraweera

 

219 Udugama North

0718213908

15

N.G. Anuja Priyanthika

 

219 A Homadola

0719073821

16

G.G. Sirimawathi

 

219 B Udugama Central

0775688536

17

U.G. Indrani

 

219 C Udugama North

0768383975

18

H.L.G. Chandima

 

219 D Aluthwaththa

0766999677

19

W.V. Ramyalatha

 

ManagementAssistant (Bank)

0779767776

20

U.G. Shriyani

 

Book Keeper

0779899627

21

U.V.M. Pushpakanthi

 

Accountant Clerk

0771989906

22

K.D. Shriyani Renuka

 

Accountant Clerk

0773329900

23

K.T. Thiwanka Madushan

 

Shroff

0768031214

 

 

 

 

Samurdhi Officer  –Nagoda

Samurdhi Officers’ Details

Nagoda  Samurdhi Bank

 

No

Name

Photo

Division

Contact No

1

Shantha Liyanage

 shantha liyanage

Manager

0718073752

2

Thushari Shri Wijesinghe

 Thushari

Assistant Manager

0711474251

3

Sujith Priyantha Wijewickrama

 sujith priyantha

194 Udawelivitiya

0723855000

4

D.G. Chandrani

 D.G.CHandani

194 Udawelivitiya Thalawa

0778083916

5

M.H. Bandusena

 Bandusena

194 B Udawelivitiya West

0771861984

6

H.K. Ashoka

 

194 C Udawelivitiya Thalawa

0724278279

7

S.W. Senevirathna

 

212 Kappitiyagoda South

0723837406

8

M.M. Nihal Gamini

 

212 A Kappitiyagoda North

0769088633

9

Sujith Priyantha Wijewickrama

 

216 Nagoda

0723855000

10

K.A.G. Indika Chamindi

 

216 A Nagoda Ihala

0769913310

11

H.K. Piyasiri

 H.K. Piyasiri

216 B Kurupanawa

0723855755

12

P.G. Anusha Priyanthi

 

217 Gonalagoda

-

13

N.V. Rasika Priyadarshani

 

217 Gammeddegoda North

0726515629

14

A.G. Rohitha Padmalal

 A.G. Rohitha Padmalal

217 B Gonalagoda East

0723855385

15

N.V. Kanthi

 

217 C Gammeddegoda South

0769866122

16

M.D. Devika Ransirini

 

Book Keeper

0773040602

17

D.G. Renuka Damayanthi

 

Accountant Clerk

0772889201

18

K.K. Piyawathi

 

Accountant Clerk

0779215715

19

A.K. Nirosha

 

Shroff

0773919240


News & Events

Scroll To Top